Waat kin se dich baeter winse

Tekst: Etty en Peter Willemse Kemp, Wim Kemp 
Composietie: Wim Kemp

Refrein:

Jao jao, waat kins se, dich veur vandaag nog baeter winse
Doe veuls dich prins (of det verzins se) en dan begins se
Waat is det sjoon, 't is hie te doon!
Jao jao, waat kins se, dich veur vandaag nog baeter winse
En det geveul, jao det herkins se en dan begins se!
't Is vastelaovend!


Eerste couplet

Örges, lik vlak bie nörges
En is 't örges oppe waereld net zo sjoon wie hie?
Nörges, nae det is nörges
Want "örges angers" vinjs se nörges zo wie hie!

Tweede couplet

Nemes haet tied veur emes
Maar mit de vastelaovend  heure zie geweun bie-ein
Nemes, nae gaaroet nemes
Leut mit de vastelaovend emes hie allein!