Enne, ouch enne


Tekst: Ine van der Heijden 
Composietie: Ine van der Heijden en Wim Kemp


1e couplet:   
Doe kumps eder jaor trk   
Wo dae greutse Kater dans
Doe wits: dit is gelk
't Laeve krieg weer glans
Dien vrunj sjtaon m dich haer       
En doe belaefs 't heel           
Noe wits se weer wie gaer
Se trk kumps hie in Neel

En dan zaes se.
Refrein:
Enne? Ouch enne!
Veurdet se oere mit mich zjwae'gle geis   
Enne? Ouch enne!
Mit sjaele kal mit mich aan 'tmoele sjleis   
Enne? Ouch enne!
Taege mich te wa'zle sjteis
Enne? Ouch enne!
Te lang aan 't aajhore geis               
Enne? Ouch enne!
Weit det se mit drie wrd volsjteis!    
   
2e couplet:
Doe sjmienks dich dien gezich
Paks diene vastelaoveshood
't Laeve veult weer lich
Waat is 't laeve good
Verbinjing kump toet sjtandj
De henj gaon in de lch
Doe veuls opnuuj dae bandj
Drie wrd zeen hie geng

En dan zaes se..
Refrein

3e couplet:
Doe gifs 'm nog ein vaeg
Lps al lichjes oet de pas
Doe drinks dien glaeske laeg
En paks dich diene jas
't Is weer sjoon gewaes
De aovend is gedaon
Maar as se hoije zaes
Zuus se det maedje sjtaon

En dan zaes se.
Refrein  2X